Rekisteri (GDPR) ja yksityisyys

[rank_math_breadcrumb]

Tietosuojaseloste

Päivitetty 25.4.2018

1. Rekisterin pitäjä

Oree Oy

Oivaltajantie 14 A 5

60100 Seinäjoki

Y-tunnus: 2805787-7

2. Yhteyshenkilö rekisterissä koskevissa asioissa

Eero Jääskeläinen, [email protected]

Oree Oy

Oivaltajantie 14 A 5

60100 Seinäjoki

3. Rekisterin nimi

Oree Oy:n fure.fi – verkkosivuston asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään pääasiallisesti vain verkkokauppa ostosten toimittamiseen. Niitä voidaan käyttää asiakaspalveluun, viestintään, markkinoinnin suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen, raportointiin ja sekä muuhun rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseen liittyvään tarkoitukseen. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sille on perustelu ja se nähdään tarpeelliseksi. Sen jälkeen ne tuhotaan turvallisella tavalla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • Etunimi, Sukunimi, Y-tunnus
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tilaushistoria, Maksutapa, Toimitustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltä hänen asioidessaan fure.fi verkkokaupassa. Tietoja ei hankita tai haeta muita tapoja käyttäen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ellei palvelu sitä vaadi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueen ulkopuolle, vain jos kyseisessä maassa taataan tietosuojan riittävä taso.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

A. Fyysinen aineisto

Fyysinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetulle. Alue on myös turvattu ympäri vuorokauden toimivalla kameravalvonnalla.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksella. ATK-järjestelmät on lukittuja ja niihin pääsy on vain tietoon oikeutetulla. Tietoverkko ja ATK-järjestelmät on myös suojattu palomuurilla ja asianmukaisilla turvaohjelmilla. Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL – Suojatulla yhteydellä.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu henkilötietolain 26 §:n mukaisesti.

Rekisteröidyn tulee lähettää henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastuspyyntö erillisenä dokumenttina kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Oree Oy  / Eero Jääskeläinen

Oivaltajantie 14 A 5

60100 Seinäjoki

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jokaisessa Furen lähettämässä suorasähköpostissa on lainmukainen linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
 • Saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
 • Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • Vaatia henkilötietojesi poistamista;
 • Peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen;
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
 • Saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Oree Oy

Tarkastus/-muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö / vastaanotto
Oivaltajantie 14 A 5
60100 Seinäjoki

[email protected]

Ostoskori